Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 17
Staj
Staj

STAJ BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında merkezi staj sistemine geçiş sürecinde öğrencilerimizin mağduriyetlerinin önüne geçmek için uygulanmayan süresinde belge teslim kuralı, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci staj sözleşmesinde yapılan güncellemeler doğrultusunda uygulanmaya alınmıştır.

Staj başvuru sürecinde yapılan güncelleme doğrultusunda, öğrencilerimiz staj başvurularını en geç staj başlangıç tarihinden 15 gün önce gerçekleştirmeli, staj başvuruları sırasında ürettikleri öğrenci staj sözleşmesi ve staj başvuru formunun (Ek-1) imzalı hallerini en geç staj başlangıç tarihinden 5 gün önce https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklemelidir.

Süresinde gerçekleştirilmeyen başvuru ve belge yükleme sorunları için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları şartları aranacak, şartları sağlamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için söz konusu kurallara önemle dikkat etmeleri rica olunur.

Ayrıca Öğrenci Staj sözleşmesinin 3'üncü ve 5'inci maddelerinde güncelleme yapılmıştır.

Yeni sözleşmeye belgeler kısmında Ogrenci_Staj_Sozlesmesi_Mayıs2018 isimli dosyadan ulaşabilirsiniz.STAJ PROSEDÜRÜ

 

ÖNEMLİ!!!

İ.T.Ü. Maden Fakültesi Staj Uygulama Esasları Yönergesi (Ek-A) 03 Mayıs 2017 tarih ve 61 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ek-A dikkatli okunmalı ve anlaşılmalıdır.  

STAJ BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

1.         Öğrenci, İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (
http://www.isgb.itu.edu.tr/) tarafından verilen “Temel İş Sağlığı ve Temel İş Güvenliği” Eğitimi’ne kayıt yaptırmakla ve çevrimiçi (online) veya örgün olarak katılmakla yükümlüdür. Anılan bu eğitimleri almayan veya aldığı halde başarılı olamayan öğrencinin staj ve sigorta işlemleri başlatılmaz.

2.         Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen staj başvuru tarihinden itibaren ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde Bölüm Staj Başvuru Formu (Ek-1a) önceki staj bilgilerini de içerecek şekilde doldurulur ve Bölüm Staj Komisyonuna elden teslim edilir.

3.         Staj yaptıracak kurum tarafından istenen ve öğrencinin Zorunlu Stajı bulunduğuna dair yazı (Ek-2a) İTÜ Portal üzerinden veya Fakülte Öğrenci İşleri bürosundan alınır, Fakülte Sekreterliğine onaylattırılır ve sonra staj yapılacak kuruma teslim edilir.

4.         Staj yapacağı kurumu kendisi bulan öğrenci, kurumdan aldığı kabul belgesini Bölüm Staj Komisyonuna iletir. Staj kabul belgesinin Bölüm Staj Komisyonuna iletilmemesi ya da geç iletilmesi stajın kabul edilmemesi ile sonuçlanır.  Kabul belgesi önceden alınmış ise, Staj Başvuru Formu ile birlikte elden teslim edilebilir. Kabul belgesinde staj yapılacak kurum adı, stajın çalışma alanı, öğrenci adı – numarası ve staj yapılacak tarih aralığı belirtilir.

Staj yapacağı kurum Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen öğrencinin ayrıca kabul belgesi almasına gerek yoktur.

5.         Bölüm Staj Komisyonu onayını alan öğrenci, yapacağı staj(lara) ait bilgileri kendi kullanıcı adı ve şifresi ile İTÜ Staj Portalına girer.

6.         Staj yapacağı kurum kesinleşen öğrenci, staj yeri ve tarihi gibi bilgileri içeren ve Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış olan belgeyi (Ek-4a) Maden Fakültesi Dekanlığı Hesap İşlerine teslim eder ve SGK Belgesi düzenlenmesini talep ve takip eder. Aksi takdirde, bu öğrenci için SGK Belgesi hazırlanmayacak, ayrıca SGK belgesiz, sisteme girilmemiş ve staj komisyonu tarafından onaylanmamış stajlar geçersiz sayılacaktır.

7.         Öğrenci, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü resmi internet sayfasından (Ek-2a, Ek-2b, Ek-2c, Ek-2d, Ek-3a, Ek-4a, Ek-6) ve İTÜ Portal üzerinden gerekli staj belgelerini, staja başlamadan en az 10 gün önceden çıktı olarak almalıdır. Bu belgelere ek olarak Fakülte Hesap İşleri Bürosundan SGK Belgesini de alıp staj yerine gitmesi gerekmektedir.

8.         Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği üzerine staj yapılabilecek çalışma alanları (Ek-5) Bölümün resmi internet sayfasından incelenebilir. Öğrencinin bu eki kesinlikle dikkatle incelemesi ve staj yerini buna göre belirlemesi gerekir.

9.         Staj sonunda İşveren Staj Değerlendirme Anketi (Ek-2c) ve Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Ek-2d) kesinlikle doldurulmuş olarak Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir. Anketi eksik olan öğrenci değerlendirmeye alınmaz.

10.       Bölüm resmi internet sayfasından alınacak staj raporu yazım kuralları (Ek-6) ve örnek staj rapor (Ek-7) staj yapılacak kuruma bilgilendirme amaçlı olarak stajın başlangıcında teslim edilir.

STAJ SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

11.       Öğrencinin staj bitiminde aşağıdaki belgeleri Bölüm tarafından ilan edilen tarihe kadar staj komisyonuna ulaştırması gerekir.

Staj Raporu: Staj çalışma raporu kurum tarafından kaşeli, mühürlü ve imzalı, her bir sayfası paraflı, yazım formatına uygun ve spiral cilt yapılmış olarak, Bölüm resmi internet sitesi ve Bölüm duyuru panosundan ilan edilen tarihe kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir. Staj raporlarının eksiksiz bir kopyası dijital ortamda (CD), staj raporu (arka kapakta cep içinde) ile birlikte teslim edilir.  (Örnek staj raporu (Ek-7) bölüm resmi internet sayfasında mevcuttur).

Staj Değerlendirme Formu: Staj yapılan kurumdaki yetkili tarafından, staj başarı durumunun değerlendirilmesi için kullanılır. Bu form (Ek-2b) temiz ve okunaklı doldurulmalı, fotoğraflı, sonuç ve onay kısmı yetkili kişi tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Form kapalı ve mühürlü zarf içeresinde posta/kargo yolu ile ya da elden öğrenci tarafından Bölüm Staj Komisyonuna iletilir. (Postada/kargoda meydana gelebilecek gecikme veya kaybolmaların önüne geçilmesi için öğrencinin bu belgeyi mühürlü ve kapalı zarf içerisinde Bölüm Staj Komisyonuna iletmesi tavsiye edilir).

İşveren Staj Değerlendirme Anketi (Ek-2c): İşyeri tarafından doldurulur.

Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Ek-2d): Öğrenci tarafından doldurulur.

12.       Bütün belgeleri tam olan ve Staj Raporu öğrenci danışmanı ve staj komisyonunca kabul edilen (onaylanan) stajlar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından üniversitenin Staj Otomasyon Sistemine girilir.

13.       Tüm belgelerde ve staj raporunun her sayfasında kurum kaşe ve imzası olması gerekir. Staj Raporu formatı rapor yazma tekniğine uygun olmalı, spiral ciltli olarak teslim edilmeli ve son teslim tarihine dikkat edilmelidir. Staj Raporu, günlük olarak (1.Gün, 2.Gün…) ve her gün yapılan çalışmalar detaylı olarak hazırlanmalıdır. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar, şekiller veya çizelgeler açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmalıdır. Staj sırasında çekilen fotoğraf, proje, pafta ve örnekler staj raporuna eklenebilir. Staj sırasında görülen ve yapılan işlerin esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Staj Raporu Yazım kuralları ve örnek staj raporu Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü resmi internet sayfasında (Ek- 6 ve Ek-7) verilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. E. Didem KORKMAZ BAŞEL

 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

Staj Komisyonu Başkanı, 23 Mayıs 2018.

 

  Belgeler   

Ek-1a Bölüm Staj Başvuru Formu
Ek-2a Öğrencinin zorunlu stajı bulunduğuna dair yazı
Ek-3a Staj Çalışması Raporu
Ek-4a Bölüm Staj Komisyonu Onay Belgesi
Ek-2c İşveren Staj Anketi
Ek-2d Öğrenci Staj Anketi
Ek-5 İTÜ PDGM Lisans Staj Esasları Haziran 2017
İTÜ Staj Genel Esasları
Ek-2b Staj Değerlendirme Formu
Ek-1 Staj Basvuru Formu
Ek-2 Staj Baslangic Formu
Ek-3 Staj Bitis Formu
Ek-4 Devlet Katkısı Formu
Staj Sozlesmesı 2018