petrol

Bölümümüzde eğitim ve araştırmalar için kullanılan dört adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda petrol endüstrisi tarafından gerek görülen formasyon suyu analizi, geçirgenlik ölçme, kromotografik analizler, vb. deneyler yapılabilmektedir. Sayısal simülasyon laboratuvarımızda öğrencilerimiz endüstri standartlarındaki simülasyon, kuyu testleri, üretim optimizasyonu ve faz davranışına yönelik yazılımlar ile çalışma fırsatı bulabilmektedirler.