abet

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır (www.abet.orgKriter: Petrol Mühendisliği)

Misyon

Bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrileri ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider niteliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.


Eğitim Hedefleri

Mezunlarımız;
  1. Ulusal ve uluslararası petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisinde ya da akademik toplumda yetkin mühendisler ve/veya araştırıcılar olacaklardır.
  2. Mesleklerinde sürekli ilerlemek için yeteneklerini geliştireceklerdir.
  3. Kusursuz iletişim becerileri ile birlikte etik, çevresel ve toplumsal farkındalık göstermede yüksek standartlar sergileyeceklerdir.


Öğrenci Çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.
5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.
6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.
7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi. 


ABET Sorumluları

Doç. Dr. Emre Artun (Program Akreditasyon Koordinatörü)
Prof. Dr. Ömer İnanç Türeyen (Bölüm Başkanı)

Yıllara Göre Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Mezuniyet Yılı
Mezun Sayısı

2022-2023

378

2023

2021-2022

381

2022

33

2020-2021

373

2021

53

2019-2020

370

2020

57

2018-2019

351

2019

39

2017-2018

343

2018

46

2016-2017

349

2017

46

2015-2016

358

2016

51

2014-2015

350

2015

45

2013-2014

347

2014

61

2012-2013

345

2013

53

2011-2012

337

2012

57

2010-2011

304

2011

38
Program Danışma Kurulu

 İsim Pozisyon  Kurum
A. Gürkan Ceyhan Yerbilimci ve Jeomekanik Danışmanı Türkiye Petrolleri - Offshore Teknoloji Merkezi (TP-OTC)
Birol Dindoruk Profesör U. of Houston 
Emrah Yüzüak  Kıdemli İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Karbon Danışmanı BP 
Erdal Özkan  Profesör Colorado School of Mines 
Fatih Güler  Genel Müdür ve Operasyon Direktörü Güney Yıldızı Petrol
Fikri Kuchuk Fellow Schlumberger
Hakkı Gücüyener
Yönetim Kurulu Başkanı GEOS Sondaj Sıvıları ve Atık Yönetimi
Niyazi Aksoy
Ortak  NTU Jeotermal Danışmanlık
Tuba Fırıncıoğlu  Direktör NITEC
Yıldıray Çınar Kıdemli Rezervuar Mühendisi Saudi Aramco 
Yüksel Kurt  Genel Müdür (Fenix) &
Başkan (PMO)
Fenix Mühendislik Çözümleri & Petrol Mühendisleri Odası (PMO)