tarihce_1

Prof. Dr. Ekrem Göksu
Kurucu ve ilk bölüm başkanı.

 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü (PDGM) Türkiye'deki ilk Petrol Mühendisliği bölümü olarak 1961 yılında kuruldu. Kuruluşunun temelinde yatan neden, ülkenin gereksinimi olan petrol ve doğal gaz kaynaklarını arayacak ve üretecek petrol mühendislerinin ulusal üniversitelerimizde yetiştirilmesi isteğidir. Kurulduğu yıllarda bölümümüz beş yıl süren bir eğitim döneminin ardından öğrencilerini Yüksek Mühendis ünvanı mezun ediyordu. Yaklaşık on yıl sonra, öğretim seviyesi toplam dört yıl gerektiren Lisans seviyesine indirgendi. Yüksek Lisans eğitimi ise iki yıllık ek bir çalışma gerektirecek şekilde yeniden düzenlendi. Aynı yıllarda bölümümüz Petrol Mühendisliği dalında doktora vermeye başladı. Ülkemizdeki doğal gaz ile ilgili aktivitelerin artması sonucunda doğal gaz konusunda bilgili mühendisler yetiştirmek amacıyla bölüm yeniden yapılanarak 1992 yılında Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü adını aldı. Mezunlarımız petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında ve uluslararası şirketlerde başarı ile çalışmaktadırlar. Hazar Denizi ve yakın civarında ortaya çıkan yeni olanaklar, yabancı dil bilen ve mesleğinde uzmanlaşmış Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri için yeni iş imkanları sunmaktadır.

Bugüne kadar bölümümüz tarafından 1534 adet Lisans, 98 adet Yüksek Lisans ve 17 adet Doktora derecesi verilmiştir.

 


Bölüm Misyonu

Bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmaktır. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrileri ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider niteliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.