Bu laboratuvarımızda kayaçların özelliklerini gözlemek ve ölçmek için malzeme ve olanaklar bulunmaktadır. Kayaç özellikleri laboratuvarı PET 212E Rock Properties, PET 321 Petrol ve Doğal Gaz Lab. ve Rezervuar mühendisliği-I derslerinin eğitiminde kullanılmaktadır.  kayac


Laboratuvarımızda aşağıdaki malzemeler bulunmaktadır:

  • Karot kesme donanımları
  • Karot tutucular
  • Helyum porozimetresi
  • Rezistivite ölçer
  • Kılcak basınç donanımı
  • Doymuşluk ve gözeneklilik belirleme sistemleri
  • Sıvı ve gaz geçirgenlik ölçerler
  • Bilgisayar kontrollü öteleme pompaları
  • İmbibisyon deneyleri için hassas teraziler