0_07861

Sondaj akışkanları laboratuvarımız yaklaşık olarak 62 m2 dir ve bir adet çeker ocak bulundurmaktadır. Bu laboratuvar lisans seviyesinde PET 332 Sondaj laboratuvarı dersi için kullanılmakla birlikte aynı zamanda yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerinin araştırma faaliyetleri için de kullanılmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan malzemeler:

 • Çamur karıştırıcıları
 • Çoklu karıştırıcı
 • Büyük hacimli karıştırma tankı
 • Basınçlı yaşlandırma hücreleri
 • Döner fırın
 • Isıtmalı manyetik karıştırıcı 
 • Santrifüj
 • Çamur terazisi
 • Basınçlı çamur terazisi
 • Filtrasyon analiz kiti
 • Hidrometre kiti
 • Çamur gaz alıcısı
 • Fann viskozimetresi
 • Değişken hızlı viskozimetreler
 • Rezistivite ölçer
 • Standart filtre presi
 • Yüksek sıcaklık yüksek basınç filtre presi
 • Metilen mavisi kiti
 • Kum içeriği kiti
 • Retort kit
 • Kimyasal analiz takımı

Laboratuvarımızda  aşağıdaki deneyler yapılmaktadır:

 • Killerin verimi ve çamur reolojisi
 • Sondaj çamuru su kaybı
 • Ağırlaştırılmamış çamurda katı miktarı tayini
 • Düşük katılı çamur sistemler
 • Ağırlaştırılmış çamurda katı miktarı tayini
 • Çamurun tuz ve kalsiyum ile kirlenmesi
 • Çamur ıslahı
 • Petrol bazlı çamur tasarımı ve kontrolü
 • Şeyl stabilizasyonu
 • Çimento şerbeti tasarımı