Sayısal Simülasyon laboratuvarında öğrencilerimiz endüstri standartlarında simülatörler, kuyu testi, üretim optimizasyonu ve faz davranışı yazılımları ile çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Laboratuvar yüksek lisans ve öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerinde ve lisans öğrencilerinin ders eğitimlerinde kullanılmaktadır.   


Laboratuvarımızda aşağıdaki donanımlar mevcuttur:sayisal

  •  Windows işletim sistemi ile çalışan 6 adet bilgisayar
  • 1 adet HP Design Jet 500 A0 plotter
  • 1 adet Laserjet yazıcı
  • C/C++, FORTRAN, Visual Basic derleyicileri
  • Eclipse rezervuar simülatörü
  • Ecrin (Veri idaresi, Kararsız basınç testi analizleri, Üretim analizi, Rezervuar simülasyonu ve Kuyu performansı analizi) paketi.
  • Hidrokarbon faz davranışları için Condense
  • Tough II jeotermal rezervuar simülatörü
  • Gaz boru hattı tasarımı için Pipe Works