Sayısal Simülasyon laboratuvarında öğrencilerimiz endüstri standartlarında simülatörler, kuyu testi, üretim optimizasyonu ve faz davranışı yazılımları ile çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Laboratuvar yüksek lisans ve öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerinde ve lisans öğrencilerinin ders eğitimlerinde kullanılmaktadır.   


Laboratuvarımızda aşağıdaki donanımlar mevcuttur:image070

  • 24 adet bilgisayar
  • Python, Matlab, C/C++, FORTRAN, Visual Basic derleyicileri
  • CMG, Eclipse, Petrasim, TOUGH II, Rubis rezervuar simülatörleri
  • Petrel jeolojik modelleme yazılımı
  • Ecrin (Veri idaresi, Kararsız basınç testi analizleri, Üretim analizi, Rezervuar simülasyonu ve Kuyu performansı analizi) paketi.
  • Gaz boru hattı tasarımı için Pipe Works ve PipeSim
image072