image003

abet

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır (www.abet.orgKriter: Petrol Mühendisliği)

Misyon

Bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrileri ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider niteliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.


Eğitim Hedefleri

Mezunlarımız;
  1. Ulusal ve uluslararası petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisinde ya da akademik toplumda yetkin mühendisler ve/veya araştırıcılar olacaklardır.
  2. Mesleklerinde sürekli ilerlemek için yeteneklerini geliştireceklerdir.
  3. Kusursuz iletişim becerileri ile birlikte etik, çevresel ve toplumsal farkındalık göstermede yüksek standartlar sergileyeceklerdir.


Öğrenci Çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.
5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.
6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.
7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi. 


ABET Sorumluları

Doç. Dr. Emre Artun (Program Akreditasyon Koordinatörü)
Prof. Dr. Ömer İnanç Türeyen (Bölüm Başkanı)

Dokümanlar

Program Danışma Kurulu
2013-2018 Öğrenci ve Mezun İstatistikleri