Türkiye’nin en çok kullanılan kariyer platformu kariyer.net'e kullanıcılar tarafından girilen bilgilerden elde edilen ortalama aylık net maaş verilerine göre, Türkiye'de en çok kazandıran mühendislik dalı petrol ve doğal gaz mühendisliği. 

Kariyer.net'in kullanıcılarına sağladığı pozisyon rehberi portalında, siteye üye kullanıcılar tarafından girilen maaşlara göre, petrol ve doğal gaz mühendisleri Türkiye'de ayda ortalama 11.180 TL kazanıyor. Kullanıcılar tarafından belirtilen en düşük maaşlar göz önüne alındığında, petrol ve doğal gaz mühendisliği tüm mühendislik dalları arasında yine en üst sırada yer alıyor. En yüksek maaşlar sıralamasında ise, uçak mühendisliğinin hemen arkasında 2. sırasında yer alıyor. Uluslararası Petrol Mühendisleri Topluluğu'nun (SPE) dünya çapında yaptığı kapsamlı araştırmaya göre de petrol mühendisleri ortalama yılda 163.723 Amerikan Doları kazanarak en çok kazandıran mühendislik dalı özelliğini koruyor. 

Petrol ve doğal gaz mühendisleri, yeraltında yüzlerce metre derinliklerdeki petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji gibi stratejik olarak büyük önemi olan enerji kaynaklarının insanlığın kullanımına sunulması için gerekli arama, sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği çalışmalarının yanı sıra bu kaynakların yüzeye çıkarıldıktan sonra taşınması ve depolanması, petrol rafinerilerinde işlenmesi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği boyutlarının tasarlanması aşamalarında da görev alıyor.

Türkiye hem kaynak miktarı, hem elektrik ve ısı enerjisi üretimi bakımından jeotermal enerjide dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mezunları hem jeotermal sektöründe hem de yakın zamanda Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşifleriyle canlanan petrol ve doğal gaz sektörlerinde başarıyla görev yapıyorlar.

Kaynak: https://www.kariyer.net/pozisyonlar

maas
maas maas