Sevgili Öğrenciler,

PET 4901E dersinin ön koşulları, 2023/24 Akademik Yılı'ndan itibaren geçerli olacak şekilde değişmiştir (PET 335E dersini başarıyla geçme koşulu eklenmiştir):
Yeni ön koşul:

PET 333E MIN DD ve PET 332E MIN DD ve PET 342E MIN DD ve PET 335E MIN DD,
ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak.

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/onsartlar/onsartlar.php?derskodu=PET

Önümüzdeki Güz döneminde, PET 335E koşulu dışındaki koşulları sağlayanlar PET 4901E dersini alabilirler.